شرکت تولید نهال طوبی کرمان

 

شرکت تولید نهال طوبی کرمان اولین و بزرگترین نهالستان پسته کشور در سال ۱۳۷۵ آغاز به کار کرد. هدف تولید نهالهای پسته مرغوب وعاری از آلودگی بود. با نهالهای بذری شروع كرديم و بعد از توليد صدها هزار اصله نهال گلدانی برای تولید نهالهای بهتر و یکسان به تکنولوژی کشت بافت گیاهی روی آوردیم و با ایجاد لابراتوارکشت بافت و بهره گیری از متخصصین بیوتکنولوژی گیاهی و چند سال تجربه و تحقیق موفق به تکثیر یکی از بهترین پایه های درخت پسته در دنیا (UCB-1 پایه غالب باغات پسته جدید آمریکا) شدیم. در کنار آن توانستیم به تکنولوژی تولید چند نوع گیاه زینتی و درخت میوه به روش کشت بافت دست یابیم. در حال حاضر محصول اصلی ما پایه ( EBR-1 یا همان UCB-1 آمریکایی ) و نهال پسته بذری است. تولید انبوه سایر گیاهان نیز طبق سفارش امکان پذیر است.