مقالات

ارزیابی اولیه وضعیت پایه رویشی پسته (1#) کاشته شده در نقاط مختلف کشور بر اساس نظر کارشناسان و باغداران

نوشته شده در

پایه رویشی پسته(#1) یک پایه هیبریدی است که به وسیله دکتر Lee L.Shworth در دانشگاه کالیفرنیا معرفی شد. این پایه حاصل از تلاقی رقم آتلانتیکا( به عنوان والد مادری ) و اینتگریما( به عنوان والد پدری) است. دلیل استقبال از این پایه ویگور برتر و تحمل بالا نسبت به بیماری ها ،شوری و سرما می […]